Ilmoitukset tekijänoikeutta loukkaavasta aineistosta Epookki.fi -sivustolla

Epookki.fi sivuston käyttäjät voivat tallettaa palveluun aineistoa. On mahdollista, että joku käyttäjä tallettaa palveluun aineistoa, joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Jotta sivuston ylläpitäjä voisi tunnistaa tällaisen aineiston, se tarvitsee asiaa koskevan ilmoituksen oikeudenomistajalta. Sivuston ylläpitäjän vastuuta käyttäjien tallettamasta aineistosta sääntelee laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (5.6.2002/458).

Jos palvelussa on aineistoa, johon sinulla on tekijänoikeus tai muu oikeus ja haluat, että se poistetaan palvelusta, lähetä sivuston ylläpitäjälle tästä kirjallinen ilmoitus seuraavien ohjeiden mukaan ja seuraavaa kaavaa noudattaen.

1. Selvitä riittävällä tarkkuudella, mikä aineisto loukkaa oikeuttasi ja mihin oikeutesi perustuu (esimerkiksi "Keskustelupalstalla 12.2.2009 Hermanni nimimerkillä julkaistu viesti loukkaa tekijänoikeuttani, sillä siihen on ilman lupaani otettu kirjoittamani teksti, johon minulla on tekijänoikeus".)

2. Ilmoita niiden sivujen osoitteet, jotka käsityksesi mukaan loukkaavat oikeuttasi.

3. Ilmoita oikeudenhaltijan riittävät yhteystiedot (kuten osoite, käyttäjätunnus tässä palvelussa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jotta sivuston ylläpitäjä voi ottaa sinuun tai varsinaiseen oikeudenhaltijaan yhteyttä.

4. Sisällytä viestiisi seuraava ilmoitus: "Vilpittömässä mielessä uskon, että edellä kuvattua sisältöä käytetään palvelussa lainvastaisesti ja vastoin oikeudenhaltijan tai sen edustajan lupaa. Olen yrittänyt ottaa yhteyttä sisällön tallettaneeseen käyttäjään ja vaatinut häntä poistamaan aineiston. En ole saanut käyttäjään yhteyttä tai vaatimukseeni ei ole suostuttu."

5. Sisällytä viestiisi seuraava ilmoitus: "Vakuutan, että tässä kerrottu pitää paikkansa ja olen edellä mainitun aineiston oikeudenhaltija tai valtuutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta."

6. Päivää ja allekirjoita ilmoitus.

Lähetä ilmoitus postitse osoitteella

Oppifi Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

Epookki.fi -sivuston käytäntönä on vastata täsmällisesti esitettyihin ilmoituksiin oikeuksia loukkaavasta aineistosta. Tällä sivulla on kuvattu, mitä tietoa ilmoitukseen tulee sisällyttää, jotta ilmoitukset voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti. Samalla tarkoituksena on vähentää vilpillisiä ilmoituksia ja ilmoituksia, joiden todenperäisyyttä on vaikea tutkia. Vilpillisten ilmoitusten lähettäminen saattaa johtaa oikeudelliseen vastuuseen.

Mikäli sivuston ylläpitäjä katsoo sen aiheelliseksi, oikeuksia loukkaava aineisto poistetaan tai pääsy siihen estetään. Tarvittaessa oikeuksia loukkaavan aineiston tallettajan käyttäjätunnus voidaan sulkea. Ennen aineiston poistamista, pääsyn estämistä tai käyttäjätunnuksen sulkemista palvelun ylläpitäjä yrittää saada käyttäjätunnuksen haltijaan ja väitetyn loukkauksen kohteena olevaan oikeudenhaltijaan yhteyden, jotta he voivat esittää asiasta selityksen.

Totuudenvastaisen väitteen esittäminen siitä, että jokin aineisto loukkaa ilmoittajan oikeutta voi johtaa vahingonkorvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Mikäli et ole varma siitä, suojaako tekijänoikeus tuottamaasi aineistoa, suosittelemme selvittämään asian lakimiehen kanssa.

Lähettämäsi ilmoitus oikeutta loukkaavasta aineistosta toimitetaan tiedoksi käyttäjälle, joka on tallettanut ilmoituksessa tarkoitetun aineiston. Palvelun ylläpitäjä saattaa tallettaa ja julkistaa tiedot sellaisista vastaanotetuista ilmoituksista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen.