Epookki.fi-sivuston henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oppifi Oy
Osoite: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
Käyntiosoite: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
Sähköposti:info@epooq.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Oppifi Oy/IIkka Tiainen
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki, FINLAND
ilkka.tiainen@oppi.fi

Rekisterin pitäjä pyrkii vastaamaan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin sähköpostitse lähetettyihin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Epookki.fi-sivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on verkkopalvelun käyttäjäsuhteen hoitaminen, käyttäjien ja palvelun ylläpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä tiedotustoimintaan. Rekisteriin talletetaan tiedot palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Palvelussa voidaan käsitellä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja, mikäli rekisteröity itse päättää jakaa niitä. Palvelussa ei kuitenkaan kysytä tällaisia tietoja eikä palvelun käyttäminen edellytä tällaisten tietojen jakamista.

Rekisteriin tallennetaan henkilötietoja jotka on kerätty useista paikoista verkkosivujen kautta. Suurin osa tiedoista kerätään käyttäjän rekisteröityessä palveluun ja kun käyttäjä lähettämällä palveluun julkaistavaksi tarkoitettua tietoa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä kerää teknistä tietoa kun käyttäjä käyttää verkkosivuja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille muuten kuin siinä tapauksessa, että palvelu siirtyy toisen tahon ylläpidettäväksi. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kuitenkin siten että tiedot on saatettu muotoon josta rekisteröityjä ei voi tunnistaa.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai käyttäjäsuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröity on kuitenkin velvollinen noudattamaan käyttöehtosopimusta joka rekisteröidyn ja palveluntarjoajan välillä on tehty. Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muutoin vaarantaa rekisterinpitäjän oikeuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kerätty tieto tallennetaan turvalliseen käyttöympäristöön jonne yleisöllä ei ole pääsyä. Rekisterinpitäjä toimii huolellisesti estääkseen tietojen varastamisen, häviämisen, väärinkäytön ja muuttamisen. Estääkseen oikeudettoman pääsyn tietoihin rekisterinpitäjä on ryhtynyt tarpeenmukaisiin teknisiin, fyysisiin ja työnjohdollisiin toimiin suojatakseen tiedot.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteriselosteen versio 18.4.2017